Deze columns gaan niet per definitie over mediation, maar zijn meer bedoeld om discussies los te krijgen. Discussie = communicatie en door te communiceren lossen we heel veel conflicten op.  

Kies dilemma

Heel binnenkort mogen we weer naar de stembus voor de Provinciale verkiezingen en de verkiezing van de Waterschapsbesturen. Altijd een groot dilemma: ga ik wel of toch maar niet stemmen?
Mijn beslissing daarin wordt eigenlijk vooral bepaald door de factor tijd en gemak. Als ik tijd heb en even snel bij het stembureau langs kan wippen, maak ik meestal wel gebruik van mijn stemrecht. Een kostbaar recht volgens velen. Bij deze verkiezingen twijffel ik daar echter iedere keer weer aan. De provincies hebben best een aantal belangrijke taken, maar die zouden in een klein landje toch efficienter landelijk geregeld kunnen worden? De provinciale bestuurslaag er tussenuit, dat doet 'ons burgers' niet veel zeer, is mijn mening. Want behalve op het gebied van natuurbeheer, kan ik weinig dingen noemen die vanuit de provincie komen. Of het moeten de provinciale 'opcenten' zijn die je jaarlijks betaalt.
En dan de Waterschappen. Dat vind ik helemaal onbegrijpelijk verkiezingen. Ja, nee, die zijn heel belangrijk wordt er geroepen, want de waterhuishouding is van levensbelang. Met dat laatste ben ik het helemaal eens. Alleen verwacht ik van mijn overheid dat dat gewoon goed geregeld is. Ik zie niet in dat hier grote politieke verschillen kunnen zijn. We willen allemaal droge voeten houden, het grondwater op peil houden en overtollig regenwater afgevoerd krijgen. Maak van de waterschappen maar zelfstandige organisaties die verantwoording afleggen aan het ministerie van Verkeer en Waterstaat.